?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> ׃?华L大学׃指导中心

          服务指南

          华L大学学生׃指导中心

          泉州校区

          TelQ?595-22691552

          FaxQ?595-22691522

          E-mailQ?hqubys@hqu.edu.cn

          厦门校区

          TelQ?592-6160358

          FaxQ?592-6160357

          E-mailQ?xmbys@hqu.edu.cn

          ?3?nbsp; 1/1 
          首页上页下页N
          Copyrigh © 2004-2010 HQUJOB.com, All Rights Reserved 
             华L大学创新创业学院 学生׃业指g?br />   泉州校区 Tel:0595-22691552; Fax:0595-22691522; E-mail:
          hqubys@hqu.edu.cn
             厦门校区 Tel:0592-6160358; Fax:0592-6160357; E-mail: xmbys@hqu.edu.cn
          Ƶ